Lian, Lim Hooi, Wun Thiam Yew, and Noraini Idris. 2009. “Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka Dalam Penaksiran Bilik Darjah”. Malaysian Journal of Learning and Instruction 6 (January):79-101. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7614.