Abdullah, Melissa Ng Lee Yen, and Chiam Heng Keng. 2007. “Perbezaan Konsep Diri Akademik Dalam Kalangan Pelajar Aliran Kebolehan Tinggi, Sederhana Dan Rendah”. Malaysian Journal of Learning and Instruction 4 (January):35-53. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7590.