LIAN, L. H.; YEW, W. T.; IDRIS, N. Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka dalam Penaksiran Bilik Darjah. Malaysian Journal of Learning and Instruction, [S. l.], v. 6, p. 79–101, 2009. Disponível em: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7614. Acesso em: 28 sep. 2022.