Hassan, A., Mohamad Ali, A. Z., & Hamdan, M. N. (2017). KESAN PELBAGAI STRATEGI KAWALAN PENGGUNA ANIMASI BERSEGMEN TERHADAP PRESTASI PELAJAR. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 14(2), 293–316. https://doi.org/10.32890/mjli2017.14.2.11