Abdul Halim, H., Abdul Rahim, N., & Mamat, R. (2013). Kesilapan Pengurangan dalam Pemerolehan Gender Gramatikal Bahasa Perancis. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 10, 157–178. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7656