Lian, L. H., Yew, W. T., & Idris, N. (2009). Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka dalam Penaksiran Bilik Darjah. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 6, 79–101. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7614