Mohd Hamzah, M. I., & Hussin, S. (2007). Cabaran dan Amalan Perubahan Terancang di Sekolah Bestari: Penggunaan SSMS Sebagai Teknologi Instruksional dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 4, 71–91. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7591