Abdullah, M. N. L. Y., & Keng, C. H. (2007). Perbezaan Konsep Diri Akademik dalam Kalangan Pelajar Aliran Kebolehan Tinggi, Sederhana dan Rendah. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 4, 35–53. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7590