(1)
Hassan, A.; Mohamad Ali, A. Z.; Hamdan, M. N. KESAN PELBAGAI STRATEGI KAWALAN PENGGUNA ANIMASI BERSEGMEN TERHADAP PRESTASI PELAJAR. MJLI 2017, 14, 293-316.