(1)
Saad, N.; Sankaran, S. Pengaruh Sikap Guru Terhadap Pembuatan Keputusan Ke Atas Komitmen Guru Di Sekolah: Galakan Pengetua Sebagai Perantara. MJLI 2013, 10, 271-294.