(1)
Abdul Halim, H.; Abdul Rahim, N.; Mamat, R. Kesilapan Pengurangan Dalam Pemerolehan Gender Gramatikal Bahasa Perancis. MJLI 2013, 10, 157-178.