(1)
Idris, R.; Ariffin, S. R.; Mohd Ishak, N. Pengaruh Kemahiran Generik Dalam Kemahiran Pemikiran Kritikal, Penyelesaian Masalah Dan Komunikasi Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). MJLI 2009, 6, 103-140.