(1)
Lian, L. H.; Yew, W. T.; Idris, N. Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka Dalam Penaksiran Bilik Darjah. MJLI 2009, 6, 79-101.