(1)
Ishak, Z.; Abdul Manaf, N. A.; Mat Zin, R. Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi Dalam Subjek Perakaunan. MJLI 2008, 5, 99-115.