(1)
Mohd Hamzah, M. I.; Hussin, S. Cabaran Dan Amalan Perubahan Terancang Di Sekolah Bestari: Penggunaan SSMS Sebagai Teknologi Instruksional Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. MJLI 2007, 4, 71-91.