(1)
Abdullah, M. N. L. Y.; Keng, C. H. Perbezaan Konsep Diri Akademik Dalam Kalangan Pelajar Aliran Kebolehan Tinggi, Sederhana Dan Rendah. MJLI 2007, 4, 35-53.