[1]
Hassan, A., Mohamad Ali, A.Z. and Hamdan, M.N. 2017. KESAN PELBAGAI STRATEGI KAWALAN PENGGUNA ANIMASI BERSEGMEN TERHADAP PRESTASI PELAJAR. Malaysian Journal of Learning and Instruction. 14, 2 (Dec. 2017), 293–316. DOI:https://doi.org/10.32890/mjli2017.14.2.11.