[1]
Saad, N. and Sankaran, S. 2013. Pengaruh Sikap Guru Terhadap Pembuatan Keputusan ke atas Komitmen Guru di Sekolah: Galakan Pengetua Sebagai Perantara. Malaysian Journal of Learning and Instruction. 10, (Dec. 2013), 271–294.