[1]
Abdul Halim, H., Abdul Rahim, N. and Mamat, R. 2013. Kesilapan Pengurangan dalam Pemerolehan Gender Gramatikal Bahasa Perancis. Malaysian Journal of Learning and Instruction. 10, (Dec. 2013), 157–178.