[1]
Idris, R., Ariffin, S.R. and Mohd Ishak, N. 2009. Pengaruh Kemahiran Generik dalam Kemahiran Pemikiran Kritikal, Penyelesaian Masalah dan Komunikasi Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Malaysian Journal of Learning and Instruction. 6, (Jan. 2009), 103–140.