[1]
Lian, L.H., Yew, W.T. and Idris, N. 2009. Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka dalam Penaksiran Bilik Darjah. Malaysian Journal of Learning and Instruction. 6, (Jan. 2009), 79–101.