[1]
Ishak, Z., Abdul Manaf, N.A. and Mat Zin, R. 2008. Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi dalam Subjek Perakaunan. Malaysian Journal of Learning and Instruction. 5, (Jan. 2008), 99–115.