[1]
Ngang, T.K. 2007. Persepsi Guru Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris terhadap Pelaksanaan Pencerapan Pengajaran. Malaysian Journal of Learning and Instruction. 4, (Jan. 2007), 93–107.