[1]
Mohd Hamzah, M.I. and Hussin, S. 2007. Cabaran dan Amalan Perubahan Terancang di Sekolah Bestari: Penggunaan SSMS Sebagai Teknologi Instruksional dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Malaysian Journal of Learning and Instruction. 4, (Jan. 2007), 71–91.