[1]
Abdullah, M.N.L.Y. and Keng, C.H. 2007. Perbezaan Konsep Diri Akademik dalam Kalangan Pelajar Aliran Kebolehan Tinggi, Sederhana dan Rendah. Malaysian Journal of Learning and Instruction. 4, (Jan. 2007), 35–53.