1.
ABD MANAF AR, HILLALUDDIN AH, JAMALUDDIN Z, AHMAD NA, MOHD ARSHAD FH, MAT SAAD Z, MD ZAIN R, WAN ABDULLAH WARK. Pengetahuan Seksualiti Dalam Kalangan Pelajar Sekolah. JPS [Internet]. 2013 Sep. 24 [cited 2023 Dec. 9];16:15-31. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.16.2013.11580