1.
ABD MUIN MA, CHE OMAR A, ABDULLAH S. Pembentukan Model Amalan Keusahawanan Sosial Islam dalam kalangan Usahawan Sosial Berjaya Muslim. JPS [Internet]. 2018 Sep. 29 [cited 2023 Feb. 1];21:1-16. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.21.2018.11550