1.
WAN AHMAD WI, REDZUAN M, EMBY Z, HAMID AH. Kesejahteraan Material Warga Emas Desa: Data Mikro daripada Daerah Limbongan, Kelantan. JPS [Internet]. 2015 Sep. 29 [cited 2023 Feb. 4];18:131-58. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.18.2015.11522