1.
ABD. RAHMAN AAR, WAN AHMAD WI, ISMAIL Z. Pengetahuan dan Penghayatan Konsep Makanan Halal Pengusaha Makanan Tradisional Negeri Kelantan dan Terengganu. JPS [Internet]. 2011 Sep. 20 [cited 2023 Feb. 4];14:109-23. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.14.2011.11449