1.
AHMAD MARZUKI N, MUSTAFFA CS, MAT SAAD Z, ABDULLAH S. Senario Masalah Pelajar Universiti Utara Malaysia. JPS [Internet]. 2009 Sep. 9 [cited 2023 Oct. 5];12:33-60. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.12.2009.10976