JOHARI, MOHD FARUHI, Siti Rozaina Kamsani, and Mariny Abdul Ghani. “TINGKAH LAKU MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA: SATU KAJIAN KONSEPTUAL”. Jurnal Pembangunan Sosial 25 (November 30, 2022): 217–238. Accessed March 31, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/14519.