Sairan, Mohd Ammyrul Ashraf, and Shukri Ahmad. “PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The Thought of an Islamic Figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture)”. Jurnal Pembangunan Sosial 25 (November 30, 2022): 121–139. Accessed March 30, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/13791.