ABD MUIN, MOHD ADIB, AZIZAH CHE OMAR, and SHUHAIRIMI ABDULLAH. “Pembentukan Model Amalan Keusahawanan Sosial Islam Dalam Kalangan Usahawan Sosial Berjaya Muslim”. Jurnal Pembangunan Sosial 21 (September 29, 2018): 1–16. Accessed February 1, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.21.2018.11550.