WAN AHMAD, WAN IBRAHIM, MA’ROF REDZUAN, ZAHID EMBY, and ABDUL HALIN HAMID. “Kesejahteraan Material Warga Emas Desa: Data Mikro Daripada Daerah Limbongan, Kelantan”. Jurnal Pembangunan Sosial 18 (September 29, 2015): 131–158. Accessed February 4, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.18.2015.11522.