ABU BAKAR, MD ZAWAWI, WAN AB RAHMAN KHUDZRI WAN ABDULLAH, WAN IBRAHIM WAN AHMAD, YAHAYA MAHAMOOD, and FUZIAH SHAFFIE. “Religiositi Dan Kebimbangan Dalam Kalangan Mangsa Banjir Di Daerah Kubang Pasu, Kedah”. Jurnal Pembangunan Sosial 18 (September 29, 2015): 159–170. Accessed February 4, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.18.2015.11521.