ABD. RAHMAN, ASYRAF ABD. RAHMAN, WAN IBRAHIM WAN AHMAD, and ZAINAB ISMAIL. “Pengetahuan Dan Penghayatan Konsep Makanan Halal Pengusaha Makanan Tradisional Negeri Kelantan Dan Terengganu”. Jurnal Pembangunan Sosial 14 (September 20, 2011): 109–123. Accessed February 4, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.14.2011.11449.