ISMAIL, ZAINAB, WAN IBRAHIM WAN AHMAD, SITI RUGAYAH TIBEK, IDERIS ENDOT, and FARIZA MD. SHAM. “Nota Penyelidikan/Research Notes Penyertaan Agama Warga Tua Rumah Seri Kenangan Malaysi”. Jurnal Pembangunan Sosial 13 (September 10, 2010): 131–141. Accessed February 4, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.13.2010.11340.