ISMAIL, ZAINAB. “Institusi Perkhidmatan Kemanusiaan Dan Pembangunan Keluarga Di Unit Perunding Dan Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”. Jurnal Pembangunan Sosial 12 (September 9, 2009): 109–129. Accessed December 10, 2022. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.12.2009.10979.