Abdul Wahab, N., H. M. . Dahalan, and N. Z. . Md Abd Salam. “MODUL LATIHAN PENASIHAT MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK DI MALAYSIA: SATU CADANGAN PENAMBAHBAIKAN”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 25, Nov. 2022, pp. 141-68, doi:10.32890/jps2022.25.7.