JOHARI, M. F., S. R. . Kamsani, and M. . Abdul Ghani. “TINGKAH LAKU MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA: SATU KAJIAN KONSEPTUAL”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 25, Nov. 2022, pp. 217-38, doi:10.32890/jps2022.25.10.