ABD MANAF, A. R., A. H. HILLALUDDIN, Z. JAMALUDDIN, N. A. AHMAD, F. H. MOHD ARSHAD, Z. MAT SAAD, R. MD ZAIN, and W. A. R. K. WAN ABDULLAH. “Pengetahuan Seksualiti Dalam Kalangan Pelajar Sekolah”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 16, Sept. 2013, pp. 15-31, doi:10.32890/jps.16.2013.11580.