ABD MUIN, M. A., A. CHE OMAR, and S. ABDULLAH. “Pembentukan Model Amalan Keusahawanan Sosial Islam Dalam Kalangan Usahawan Sosial Berjaya Muslim”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 21, Sept. 2018, pp. 1-16, doi:10.32890/jps.21.2018.11550.