HJ OTHMAN, M. K., A. SUHID, and S. ROSLAN. “Penghayatan Nilai Murni Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Masa Kini”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 18, Sept. 2015, pp. 1-20, doi:10.32890/jps.18.2015.11529.