WAN AHMAD, W. I., M. REDZUAN, Z. EMBY, and A. H. HAMID. “Kesejahteraan Material Warga Emas Desa: Data Mikro Daripada Daerah Limbongan, Kelantan”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 18, Sept. 2015, pp. 131-58, doi:10.32890/jps.18.2015.11522.