ABD. RAHMAN, A. A. R., W. I. WAN AHMAD, and Z. ISMAIL. “Pengetahuan Dan Penghayatan Konsep Makanan Halal Pengusaha Makanan Tradisional Negeri Kelantan Dan Terengganu”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 14, Sept. 2011, pp. 109-23, doi:10.32890/jps.14.2011.11449.