ISMAIL, Z., W. I. WAN AHMAD, and N. S. ABU MANSOR. “Dimensi Penghayatan Agama Mengikut Pendapat Tokoh Agama Semasa”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 13, Sept. 2010, pp. 37-56, doi:10.32890/jps.13.2010.11346.