ADAM, F., F. K. ABDUL KADIR, and W. I. WAN AHMAD. “Bidaah Dalalah: Konsep Dan Pengamalannya Dalam Masyarakat Melayu”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 13, Sept. 2010, pp. 103-14, doi:10.32890/jps.13.2010.11342.