ISMAIL, Z. “Institusi Perkhidmatan Kemanusiaan Dan Pembangunan Keluarga Di Unit Perunding Dan Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 12, Sept. 2009, pp. 109-2, doi:10.32890/jps.12.2009.10979.