YAHYA, K. K., J. JOHARI, Z. ADNAN, M. F. MOHD ISA, and Z. DAUD. “Faktor Yang Mempengaruhi Kesetiaan Terhadap Organisasi Di Kalangan Penjawat Awam”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 12, Sept. 2009, pp. 61-84, doi:10.32890/jps.12.2009.10977.