AHMAD MARZUKI, N., C. S. MUSTAFFA, Z. MAT SAAD, and S. ABDULLAH. “Senario Masalah Pelajar Universiti Utara Malaysia”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 12, Sept. 2009, pp. 33-60, doi:10.32890/jps.12.2009.10976.